Danh mục

Đặc tính sản phẩm
Đặc tính sản phẩm

Thức ăn cá Koi

Hikari Gold - Cám cá Koi giúp tăng màu cải thiện tốc độ tăng trưởng

150.000 1.950.000 

Hikari Staple - 5kg

110.000 1.450.000 

Saki Hikari Pure White

2.000.000 5.600.000 

Saki-Hikari R Balance

4.350.000 5.600.000